Obchodní podmínky

 

Platné od 1.2.2019

1. PROVOZOVATEL

Rodinná farma Kratochvíl s.r.o.
Přerov nad Labem 411
289 16 Přerov nad Labem
IČ: 045 25 973
DIČ: CZ04525973
Tel.: +420 603 148 626
E-mail: zahradnictvi@rodinna-farma.cz

Provozovatel prodává zákazníkům sadbu květin. 

Ze závažných důvodů, jakými mohou být např. špatný růst způsobený šlechtěním, nedodání osiv a řízků našimi dodavateli, ... si provozovatel vyhrazuje právo nahradit objednanou odrůdu jinou podobnou odrůdou (barvou květu, vzrůstem...).

 

2. ZÁKAZNÍK

 • Je osoba, která vstupuje do obchodního vztahu s provozovatelem tím, že závazně objedná zboží nabízené v elektronickém obchodě.
 • Při registraci ve svém zájmu uvede přesné a pravdivé údaje.

 

3. OBJEDNÁVKA

Obsahuje zboží, které si zákazník vybral z katalogu za účelem koupě. Dále objednávka obsahuje informace o zboží a jeho parametrech (velikost, barva), cenu za zboží. Součástí objednávky je v závislosti na vybraném způsobu úhrady a doručení také cena za platební styk a doručení.

Všechny objednávky jsou považovány za závazné. Před dokončením objednávky je zákazník vyzván, aby potvrdil, že se seznámil s pravidly obchodu a že s nimi souhlasí. To znamená, že se seznámil s obchodními podmínkami, možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a ustanovením o ochraně osobních údajů.

Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou zákazníkovi, kde má zákazník možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů a pokud v objednávce z nějakého důvodu nalezne chybu, neprodleně nás kontaktuje.

Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření objednávky, např. pokud se jedná o vyšší hodnotu objednávky nebo shledá-li v objednávce nějaké nepřesné či chybějící údaje.

Zákazník je při platbě předem informován e-mailovou zprávou o přijaté platbě.
Zákazník je informován e-mailovou zprávou o expedici zboží.

Naše nabídka platí pouze do vyprodání zásob.

 

4. PLATBY

Bankovním převodem
pokud zvolíte tento způsob úhrady, máte 2 možnosti, jak peníze poukázat na náš účet

 • převodem z Vašeho účtu na náš účet
 • poštovní poukázkou typu A, na kterékoliv pobočce České pošty

Bankovní spojení 2400936325/2010
Variabilní symbol je číslo Vaší objednávky.

Zboží expedujeme obratem po připsání platby na náš účet (případně v termínu vhodném k sázení).

Dobírka

 • zboží zaplatíte dopravci při převzetí.

 

Hotově

 • zaplatíte při převzetí zboží

 

5. DORUČENÍ

Při objednávce nad 3000 Kč je doprava ZDARMA.
Do zahraničí zboží NEZASÍLÁME.

PPL - cena za doručení je 160 Kč včetně DPH. Doběrečné neplatíte.

Osobní odběr - v Přerově nad Labem si po domluvě můžete vyzvednout zboží osobně a tak tedy také neplatíte poštovné

6. DODACÍ PODMÍNKY

Každá zásilka je řádně zabalená.

 • růže a jarní květiny zasíláme v průběhu března. Pokud si současně objednáte růže a letničky, růže a jarní květiny Vám budou doručeny jako samostatná zásilka za standardních dodacích podmínek (tj. 160,- CZK za doručení firmou  PPL). Letničky jsou zasílány v průběhu dubna (v závislosti na aktuálním stavu počasí).
 • růže pro podzimní výsadby odesíláme cca v polovině října.
 • místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce, jako adresa pro doručení.
 • zásilky jsou odesílány prostřednictvím PPL nebo je možné si je po dohodě vyzvednout osobně.
 • prostřenictvím PPL odesíláme zásilky vždy od pondělí do středy (aby přes víkend zásilka nezůstala v depu PPL)
 • většinu nabízeného zboží máme skladem.
 • zboží expedujeme až v době, kdy nehrozí poškození rostlin chladem při přepravě (toto platí pro objednávky přijaté cca do poloviny dubna), objednávky přijaté po cca polovině dubna obvykle expedujeme max. do tří pracovních dnů
 • každá zásilka obsahuje daňový doklad který slouží současně jako dodací a záruční list
 • jestliže došlo při přepravě ke zjevnému poškození zboží dopravcem (poškozený obal ...) je zákazník povinen takovouto zásilku od přepravce nepřevzít a neprodleně informovat prodejce

 

7. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Dojde-li k úhynu rostlin do 2 dnů od doručení z důvodů prokazatelně způsobených dodavatelem, má zákazník nárok (po předložení dokladu o zaplacení) na náhradní rostliny nebo finanční vyrovnání. Za škody způsobené mrazem či nesprávnou péčí neručíme.

Postup při reklamaci

 • Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
 • Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.
 • Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.
 • V žádném případě neposílejte zboží zpět na dobírku.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

8. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 

9. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.